„Digi-felfedezők” – nyertes pályázat a Nemzeti Tehetség Program támogatásával

CSFTNM_logo        ntp_logo_color

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című Nemzeti Tehetség Program NTP-OTKP-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott „Digi-felfedezők” című pályázatunk sikeres elbírálásban részesült és 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatási összeget nyert.

A pályázati program keretében 30 órás foglalkozássorozat megvalósítására kerül sor 8 fő nagycsoportos korú gyermek és 2 fő óvodapedagógus részvételével.

A pályázat során elnyert összegből az egyéni, páros vagy csoportmunkára épülő tanulásszervezést támogató eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Többek között társasjátékok, ismeretterjesztő képes könyvek, kreatív, vizuális alkotások létrehozásához használható anyagok, eszközök, számítógépes játékok, programok alkalmazásához szükséges eszközök (fejhallgatók), tablet, valamint Bee-Bot robotméhecske csomag a hozzá tartozó pályákkal.

Célunk, hogy a gyermekek a pályázati programban végzett munkájuk során szerezzenek speciális ismereteket az IKT világában, tanulják meg tudatosan használni a számukra elérhető és korosztályuknak megfelelő számítástechnikai és informatikai eszközöket, egyéb multimédiás technológiákat.

Pedagógiai fejlesztési célunk többek között a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, az együttműködési készség, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztése az IKT eszközök segítségével.

A pályázat megvalósítása során a gyerekek életkorának megfelelő módszertani sokszínűségre törekszünk, olyan feladathelyzeteket alakítunk ki a számítógépes játékok segítségével, amelyek lehetővé teszik a programban résztvevő gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztését.

A foglalkozások anyagának összeállításánál a komplexitásra helyeztük a hangsúlyt. Gyermekjátékok, logikai játékok, kreatív képességeket fejlesztő rajzoló, színező, építő számítógépes programok, vizuális tevékenységek mellett alkalmazunk oktató, ügyességi, logikai játékokat, robotika-programozást, melyek mind az interaktív tanulás részei. Az élményszerű tudáselsajátítást virtuális utazások, webkamerás felvételek, kiterjesztett valóság alkalmazás, youtube videók, zenés, mozgásos feladatok teszik még teljesebbé.

A projekt megvalósulási időszaka 2020.08.14. – 2021.06. 30.

Perkáta, 2021.01.08.

Cseréné Marczal Zsuzsanna                                     Győrikné Kargl Mária