Hirdetmény óvodai beíratásról

Hirdetmény óvodai beíratásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2018/2019. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő

Szivárvány Óvodában

a 2018/2019. nevelési évre az óvodai és bölcsődei beíratás időpontja

2018. április 24-e, 2018. április 25-e

A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.

Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

1)    a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,

2)    a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

3)    a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

4)    a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya).

 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Perkáta, 2018. február 15.

 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata