Hirdetmény óvodai beíratásról

Hirdetmény óvodai beíratásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2019/2020. nevelési év során betölti a 3. életévét, hogy a fenntartásában működő

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodában

a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2019. április 24-e, 2019. április 25-e

A beíratás helye: Szivárvány Óvoda 2431 Perkáta, Bocskai István utca 1.

Az óvoda felvételi körzete Perkáta Nagyközség közigazgatási területe.

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított születési anyakönyvi kivonat,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány (TAJ kártya),

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a jegyzőhöz. A kérelmet írásban, az óvodavezetőnél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Perkáta, 2019. február 13.

Perkáta Nagyközség Önkormányzata