Köszönetnyilvánítás

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda dolgozói és az óvodás gyermekek nevében köszönetemet fejezem ki a Szülői Szervezet vezetőjének, tagjainak és mindazoknak, akik közreműködtek a Valentin-napi bál megszervezésében és lebonyolításában.

Köszönjük, hogy ott lehettünk, felejthetetlen élmény volt.

Perkáta, 2018.02.12.

Cseréné Marczal Zsuzsanna

Óvodavezető